heetex - първите на пазара Термодинамични Слънчеви Климатици
Работи при СЛЪНЦЕ, ДЪЖД, ВЯТЪР, дори и през НОЩТА Нова технология с използване на термодинамични панели Екологично решение за отопление Първите на пазара слънчеви климатици и чилъри с термодинамични панели
Свържете се и поръчайте Първите Слънчеви Климатици
ДОБАВКА КЪМ ИНСТАЛИРАНИ КЛИМАТИЦИ ИЛИ ЧИЛЪРИ
Какво представлява добавката “HEETEX” за монтиран климатик или чилър и превръщането му във “Слънчев Климатик”? Преработка с добавяне на специализирани елементи към климатика Добавяне на Термодинамични слънчеви панели към климатика Профилактика на климатика: o Проверка за херметичност и зареждане на климатика o Тестване в работен режим Функции и Ефекти: 1. С по- малко средства от стойността на инвертор среден клас се получават показатели, превишаващи марков инверторен климатик 2. Намаляване на енергийните сметки до 2х пъти и повишаване на ефективността до 1,6 пъти в режим на отопление 3. Работи при СЛЪНЦЕ, ДЪЖД, ВЯТЪР, СНЯГ, дори и през НОЩТА 4. Малка, Достъпна инвестиция с бърза възвръщаемост: в рамките на един - два отоплителни сезона 5. Нова екологична технология за отопление с използване на термодинамични панели 6. Подходящо за вече инсталирани климатици и чилъри, с преработка само на външното тяло 7. Може да се добавя в жилищни блокове (апартаменти), къщи, офиси като панелите могат да се разположат хоризонтално или вертикално по стени, покриви, дворове. 8. Изчистен и елегантен дизайн на термодинамичните панели 9. Прави климатика основно и удобно средство за целогодишно отопление 10. Слънчеви климатици или чилъри които топлят винаги: 24 часа/ 183 дни в годината  (през останалите 183 дни - охлаждат :))
Варианти на изпъление:
1. 9 000 BTU
2. 12 000 BTU
Термодинамични Слънчеви Климатици
Необходимо: Де-монтаж на външно тяло Профилактика на климатика Преаработка и монтаж на допълнителни елементи Min. 1 Термодинамичен панел Зареждане и тестване на климатика
Термодинамични Слънчеви Климатици
Необходимо: Де-монтаж на външно тяло Профилактика на климатика Преаработка и монтаж на допълнителни елементи 1-2 Термодинамични панела Зареждане и тестване на климатика
3. 18 000 BTU
Термодинамични Слънчеви Климатици
Необходимо: Де-монтаж на външно тяло Профилактика на климатика Преаработка и монтаж на допълнителни елементи 2-3 Термодинамични панела Зареждане и тестване на климатика
4. 24 000 BTU
Термодинамични Слънчеви Климатици
Необходимо: Де-монтаж на външно тяло Профилактика на климатика Преаработка и монтаж на допълнителни елемент 4 Термодинамични панела Зареждане и тестване на климатика
*цените за монтаж на всяка система са индивидуални и се определят съобразно конкретната ситуация определяне броя на необходимите панели за климатик или чилър е индивидуално
Добавка и подобрение на климатици -> Термодинамични Слънчеви Климатици Термодинамични Термопомпи : Слънце-Вода За Първите производители на Слънчеви Климатици Начин на работа: Термодинамични Слънчеви Климатици Термодинамични Слънчеви Климатици
Намаляване на енергийните сметки до 2х пъти Достъпна инвестиция Повишава ефективността до 1.6 пъти в режим на отопление Подходящо за вече инсталирани климатици и чилъри, с преработка само на външното тяло
Добавка и подобрение на климатици -> Термодинамични Слънчеви Климатици