heetex - първите на пазара Термодинамични Слънчеви Климатици
Работи при СЛЪНЦЕ, ДЪЖД, ВЯТЪР, дори и през НОЩТА Нова технология с използване на термодинамични панели Екологично решение за отопление Първите на пазара слънчеви климатици и чилъри с термодинамични панели
Добавка и подобрение на климатици -> Термодинамични Слънчеви Климатици Термодинамични Термопомпи : Слънце-Вода За Първите производители на Слънчеви Климатици Начин на работа: Термодинамични Слънчеви Климатици Термодинамични Слънчеви Климатици Свържете се и поръчайте Първите Слънчеви Климатици
ТЕРМОПОМПИ ЕCO : СЛЪНЦЕ/ВЪЗДУХ - ВОДА
Състои се от корпус с вграден топлообменник фреон/вода и изнесен на подходящо място  топлообменник  (термодинамичен панел) за директно усвояване на слънчевото излъчване. Принципа на работа е следният: извлича се енергията от директното слънчево нагряване чрез термодинамичният панел, където става изпарение  на фреона, и в концентриран вид се отдава на флуида  във вътрешната тръбна инсталация тип "парно".   Вътрешните тела могат да бъдат: Подово  или стенно отопление, конвектори, Алуминиеви радиатори или  лири със завишена топлообменна повърхност.   Преимущество е високият COP (достигащ 7-8) при директно слънцегреене, както и възможността да се  добива топлина от дифузното излъчване, околният въздух или дъжд. Това прави този вид термопомпа  атрактивна комбинация от класически слънчев панел и климатик, като ползва в максимална степен  предимствата йм, без да страда от техните недостатъци.  През нощта COPа на системата пада на 50-60% но се гарантира топлоподаване за разлика от класическите слънчеви панели. Особено подходящо е използването на термоакумулиращи обеми. Така има възможност да се натрупва с  най-малки разходи енергия и да се изразходва в часовете, когато няма слънце и COP на системата е по-  нисък.  Прилагането на директно изпарение в слънчевият панел прави възможно използването на съоръжението 24  часа 365 дни в годината. В едно с облекченият монтаж и липсата на необходимост от кладенци, полагане на  подземни тръби или натоварвания на покривните конструкции, както и работата при всякакви външни  условия без опастност от ниски или високи температури прави икономически изгодна и удобна употребата на тези  термопомпи.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Отопление и БГВ: Жилища Офиси Производствени помещения Хотели Басейни Ресторанти Кафенета Винарни Хлебопекарни Болници Навсякъде, където се изисква евтина отоплителна енергия
Намаляване на енергийните сметки до 2х пъти Достъпна инвестиция Повишава ефективността до 1.6 пъти в режим на отопление Подходящо за вече инсталирани климатици и чилъри, с преработка само на външното тяло
Термодинамични Термопомпи : Слънце-Вода